**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ร่วมกับ ทีมปฏิบัติการตำบลลำพะยา ร่วมกันจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา พร้อมทั้้งร่วมกันติดตามประเมินผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา โดยได้ทำการประชุมประชาคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.ในพื้นที่ กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564