**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  โดยได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา และได้มีการจัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ที่ 265/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้จัดให้มีการการประชุมชี้แจงบทบาท อำนาจหน้าที่ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ให้กับคณะกรรมการชุดดังกล่าว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564